Jakie ubezpieczenia warto mieć, kiedy chcemy wziąć kredyt hipoteczny?

Ślimak z domem na plecach

Jednym z często poruszanych tematów, związanych z kredytem hipotecznym, jest kwestia ubezpieczenia. Ta forma zadłużenia stanowi duże obciążenie dla kredytobiorcy, jednocześnie jest też bardziej ryzykowna z punktu widzenia kredytodawcy. Z tego też względu, stosuje się często dodatkowe zabezpieczenia mające uchronić interesy obu stron, głównie zaś firmy finansowej. Czy warto brać ubezpieczenie kredytu? Które?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czy konieczne?

Zdania na temat ubezpieczeń kredytowych są podzielone, z jednej strony mogą przynieść korzyści dla każdej ze stron, z drugiej jednak wiążą się one z dodatkowym kosztem, który podnosi cenę kredytu. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenia jako takie, nie są regulowane żadnymi przepisami, to oznacza, że nie są one obowiązkowe, czyli my, jako klienci, nie musimy wyrażać zgody na propozycję banku.

Trzeba się też jednak liczyć z tym, że w przypadku braku zgody na ubezpieczenie, może zostać nam odmówiony kredyt. Oznacza to, że albo będzie trzeba szukać innego banku z lepszą propozycją, albo ostatecznie zgodzić się na wymagane ubezpieczenie.

Czemu służy ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Podstawową funkcją ubezpieczenie kredytu hipotecznego, jest zabezpieczenie interesów banku i kredytobiorcy, na wypadek nieoczekiwanych sytuacji losowych, w wyniku których nie będzie możliwości spłaty rat za zadłużenie. Dotyczy to także, chociażby szkód powstałych, na zakupionej nieruchomości.

Dzięki takiej formie zabezpieczenia, bank ma pewność, że w razie powstania problemów w spłacie, może liczyć na odzyskanie powstałego zobowiązania. Jeżeli kredytobiorca stanie się niewypłacalny, bank może ubiegać się o odszkodowanie w racji ubezpieczenia, ponieważ to instytucja finansowa jest uprawniona do otrzymania tego świadczenia.

Domki z monopoly

Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytów hipotecznych?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, może wystąpić w kilku formach. Najpopularniejsze jest ubezpieczenie na życie, od utraty pracy oraz nieszczęśliwych wypadków. Zazwyczaj wymaga się go od osób, które mają niebezpieczną pracę oraz nieregularne zarobki, a tym także od osób w starszym wieku. Kolejną popularną formą ubezpieczenia, jest to od ognia, wody i sytuacji losowych. To dość szeroka polisa ubezpieczeniowa, która chroni nieruchomość przed długą listą zdarzeń, choć najczęściej dokładne ustalenia są ustanawiane indywidualnie.

Równie często proponowane było także ubezpieczenie od niskiego wkładu. Występuje ono wówczas, gdy kredytobiorca nie posiada minimalnej kwoty 20% wartości nieruchomości. Obecnie jest to już rzadko spotykana forma zabezpieczenia i najczęściej obejmuje ona różnicę między minimalną kwotą wkładu a tym, co może wyłożyć kredytobiorca.

Jeszcze jedną formą zabezpieczającą, jest ubezpieczenie pomostowe. Jego podstawową rolą, jest ochrona interesów banku, do momentu ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Po dokonaniu wszystkich potrzebnych formalności i stworzeniu księgi wieczystej instytucja finansowa zwraca pobraną kwotę ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenie kredytu hipotecznego wybrać?

Wybór ubezpieczenia kredytu hipotecznego, będzie zależał przede wszystkim od tego, jak wygląda nasza sytuacja życiowa i finansowa. Mając wysoki wkład własny oraz dużą zdolność kredytową, zazwyczaj bierze się niższe kredyty, wówczas dodatkowe ubezpieczenie nie musi być wymagane.

W innych przypadkach najczęściej konieczny jest wybór podstawowego ubezpieczenia na życie. Jeżeli mamy obawy na pojawienie się wypadków losowych, na przykład pożar czy powódź, właśnie takie ubezpieczenie może być przydatne. Inna kwestia to ubezpieczenie niskiego wkładu, gdy zgromadzona przez nas kwota nie odpowiada ustawowym minimum, a także ubezpieczenie pomostowe, w momencie opóźnienia załatwienia kwestii formalnych.

1 comment

  1. Jak dla mnie takie ubezpieczenie spłaty to must-have. Wypadki chodzą po ludziach, a zostawienie dzieciom w spadku wielotysięcznego kredytu do spłaty to czysta bezczelność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *