Odstąpienie od umowy kredytowej – czy jest możliwe? Kiedy można to zrobić?

uścisk dłoni

Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy kredytowej? Co na ten temat mówią przepisy prawne? A jeżeli klient banku ma taką możliwość, to w jaki sposób przeprowadzić odstąpienie od umowy? I czy bank zwróci opłaty poniesione w związku z kredytem?

Czy od umowy kredytowej można odstąpić?

Tak, jak najbardziej można to zrobić. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na banki i firmy pożyczkowe obowiązek przyjęcia wniosku o odstąpienie konsumenta od umowy kredytu bądź pożyczki. Co więcej, w świetle prawa można odstąpić od umowy, nie udzielając przy tym wyczerpujących wyjaśnień i nie ponosząc kosztów z tego tytułu.

Czym się różni odstąpienie od rozwiązania umowy kredytowej?

By uniknąć nieporozumień i niedopowiedzeń, warto tu zwrócić uwagę, że odstąpienie od umowy nie jest tym samym, co jej rozwiązanie. Rozwiązanie następuje na skutek porozumienia stron i może zostać dokonane w dowolnym momencie okresu spłaty zobowiązania. Wypowiedzenie umowy jest jednostronne i dotyczy przyszłości.

Jak odstąpić od umowy kredytowej?

Aby odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki, należy w banku lub firmie pożyczkowej złożyć odpowiedni wniosek, czyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej. Nie jest to czasochłonna formalność. Dokument tego rodzaju najczęściej ma tylko jedną stronę i nie trzeba podawać w nim zbyt wielu informacji – jedynie swoje dane personalne i adresowe oraz nazwę i numer umowy kredytowej. Należy też wskazać numer rachunku bankowego, na który bank powinien przesłać kwotę, która będzie równa poniesionym w związku z zawartą umową kosztom.

W jakim czasie można odstąpić od umowy kredytowej?

Jedną z najważniejszych kwestii, o których powinno się pamiętać, biorąc kredyt, jest to, że od umowy odstąpić można jedynie w ciągu 14 dni od chwili jej podpisania. A zatem dwa tygodnie możemy potraktować jako pewnego rodzaju okres próbny, przed którego upłynięciem mamy możliwość złożyć rezygnację. Jeżeli klient zmieści się w tym terminie – nawet jeśli wyśle wniosek dopiero czternastego dnia po podpisaniu umowy – kredytodawca musi ów wniosek uwzględnić.

Jeżeli zdecydujemy się wysłać wniosek, najlepiej zrobić to w formie listu poleconego, wówczas będziemy mieli potwierdzenie nadania odstąpienia z datą i wszystkimi wymaganymi danymi odbiorcy, co poświadczy, że z wysłaniem wniosku zmieściliśmy się w przepisowym terminie.

Odstąpienie od umowy kredytowej – i co potem?

Jakie są skutki odstąpienia od umowy kredytowej? Przede wszystkim bank ma obowiązek zwrotu kosztów, jakie klient już poniósł w związku z zawarciem umowy. Oznacza to zwrot naliczonych prowizji. Są jednak pewne wyjątki – nie wszystkie koszty podlegają zwrotowi. Klient, który odstąpił od umowy, nie uzyska zwroty niektórych kosztów okołokredytowych, takich jak na przykład opłaty notarialne.

Trzeba jednak pamiętać i o tym, że i klient musi oddać całą pożyczoną kwotę, a także zwrócić bankowi odsetki należne za każdy dzień dysponowania kredytem. Dlatego decyzji o odstąpieniu od umowy nie warto odkładać na ostatni dzień owego 14-dniowego okresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *