Regulamin kredytus.pl

Poniżej zamieszczono główne zasady użytkowania witryny i dodawania treści na kredytus.pl.

1. Warunki generalne
1.1. By mieć możliwość kompletnie użytkować serwis i umieszczać w nim treści, trzeba wykonać darmową rejestrację.
1.2. Rejestracja w witrynie jest jednoznaczna z udzieleniem pozwolenia na zasady sprecyzowane w statucie.
1.3. Zgodnie z art. 116 „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r., zabronione jest kopiowanie i przedrukowywanie treści prezentowanych na witrynie kredytus.pl. Naruszenie tego przepisu jest jednoznaczne z zawiadomieniem organów ścigania.
1.4. Autor jest całkowicie odpowiedzialny za dodany felieton. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy powstałe w wyniku zastosowania się do felietonów prezentowanych na stronie.
1.5. Twórca treści oświadcza, że ma pełne prawa autorskie.
1.6. Artykuły nie mogą być umieszczane na odrębnych witrynach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na kredytus.pl.
1.7. Treści, które nie spełniają zaleceń, będą odrzucone. Administrator strony zastrzega sobie prawo do odmowy bez zdradzania konkretnej pobudki.
1.8. Na kredytus.pl funkcjonuje ograniczenie odpowiedzialności administratora witryny. Internauta rozumie, że serwis ma styl informacyjny, tak samo jak prezentowane na nim felietony. Nie przedstawiają one porad ani zaleceń w danych realiach. Dodawane teksty wyrażają przekonania ich twórców. Właściciel nie jest odpowiedzialny za zawartość komentarzy wyświetlanych pod artykułami.

2. Dodawanie treści w serwisie
2.1. Zawartość artykułu winna być niesprzeczna z wytycznymi polskiej poprawności językowej. Teksty z rażącymi błędami nie zostaną opublikowane.
2.2. Treść tekstu powinna mieć charakter informacyjny i być ciekawa dla czytelników.
2.3. Każdy artykuł musi być wyjątkowy, interesujący i jasny dla użytkowników.
2.4. Publikowane treści muszą mieć co najmniej 2500 zbs.
2.5. W tekście możliwe jest załączenie maksimum jednego linka w postaci URL lub brand.
2.6. Publikacja i linki kierujące do zewnętrznych stron nie mogą obejmować tematów niezgodnych z prawem oraz zawartości dla osób pełnoletnich.
2.7. Do każdej publikacji trzeb dodać grafikę. Zdjęcie nie może przekraczać zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.