Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – czy jest możliwa?

podpisywanie umowy

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Czy można z niego w dowolnej chwili zrezygnować? Jak w takim wypadku wyglądają procedury?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to polisa, z której w razie uwzględnionego w umowie zdarzenia zostaną wypłacone pieniądze na spłatę kredytu. Jest to zatem zabezpieczenie na wypadek, gdyby jakaś losowa sytuacja sprawiła, że spłacenie zobowiązania stałoby się dla kredytobiorcy niemożliwe albo znacznie utrudnione.

Ubezpieczenie może zabezpieczać na wypadek utraty pracy, a także zdarzeń, które utrudnią lub uniemożliwią kredytobiorcy podejmowanie pracy zarobkowej (na przykład inwalidztwo). Chodzi tu więc o takie okoliczności, gdy przerwana zostaje płynność finansowa, dzięki której do tej pory kredytobiorca mógł spłacać zobowiązanie. Można też wziąć ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Czy trzeba ubezpieczyć kredyt?

Oficjalnie ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Należy to rozumieć w ten sposób, że nie prawa, które nakładałoby na kredytobiorcę taki obowiązek. Teoretycznie więc sięgając po kredyt, powinieneś mieć swobodę wyboru, czy wykupić ubezpieczenie.

Praktyka pokazuje jednak, że w wielu przypadkach jest inaczej. Chociaż ubezpieczenie rzeczywiście nie jest wymogiem ustawowym, to często jest wymogiem stawianym przez bank. Dotyczy to w szczególności kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych na dużą kwotę.

Czy z ubezpieczenia kredytu można zrezygnować?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa, ale nie zawsze w dowolnym momencie. Zależy to od warunków, jakie są wyszczególnione w umowie kredytowej. To one określają, w jakiej sytuacji można zrezygnować z ubezpieczenia. Czasem na przykład mamy taką ewentualność dopiero po upłynięciu określonego czasu, kiedy indziej jedynie, kiedy spadnie wielkość zadłużenia.

Oczywiście są i takie umowy, które pozwalają na rezygnację z ubezpieczenia w dowolnym momencie. Nie zawsze jednak jest to opłacalne, ponieważ taka ewentualność może być obostrzona dodatkowymi warunkami. Inaczej mówiąc, w przypadku gdy klient rezygnuje z ubezpieczenia kredytu, bank ma prawo zmienić warunki kredytowe, co może wiązać się na przykład z podniesieniem marży.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – co warto wiedzieć?

Aby zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, trzeba złożyć w banku specjalną dyspozycję. Za niewykorzystany okres ochrony będzie ci przysługiwał zwrot środków, zgodnie z artykułem 813 Kodeksu cywilnego. To, ile będzie ów zwrot wynosił, zależy od kwoty kredytu i wysokości składki ubezpieczeniowej. Aby poznać dokładną kwotę należy zsumować iloczyn opłaconej składki polisy ubezpieczeniowej i iloraz wykorzystanych dni ochrony ubezpieczeniowej oraz wynik podzielić przez całkowitą liczbę dni opłaconej ochrony ubezpieczeniowej.

To, ile czasu trzeba będzie czekać na wypłatę owej kwoty, zależy od polityki towarzystwa ubezpieczeniowego i rodzaju polisy. Najczęściej czas ten mieści się jednak w przedziale między 14 a 60 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *