RRSO, prowizja, oprocentowanie – jakie są koszty kredytu?

monety0ulozone-w-stos-swinka-skarbonka

Udzielnie przez bank kredytu wszelkiego rodzaju nakłada na kredytobiorcę konieczność zwrotu kapitału w terminach określonych w umowie wraz z dodatkowymi kosztami. Co wpływa na wysokość spłacanych rat? Sprawdź – wielu z nas nie ma świadomości, jak wiele czynników może mieć wpływ na całkowity koszt kredytu!

Co wpływa na koszty kredytu?

Składowe kosztów kredytowych nie rzadko są bardzo rozbudowane. Warto wiedzieć jakie aspekty należy brać pod uwagę podczas samodzielnego obliczania całkowitego kosztu kredytu lub porównywania poszczególnych ofert. Najważniejszą z opłat są odsetki, które stanowią zysk banku za udzielenie zobowiązania, dlatego stanowią zasadniczy element kosztów. Mogą być stałe lub zmienne, jednak nie mogą przekraczać ustawowej wysokości odsetek maksymalnych (czterokrotności stopy lombardowej, której ustalaniem zajmuje się NBP). Ponadto bank ma prawo do naliczania dodatkowych opłat np. przygotowawcza, prowizji np. za przyznanie kredytu oraz marż. Na koszt zobowiązania wpływają także dodatkowe usługi. Często kredytobiorcy wykupują ubezpieczenie kredytu, jednak warto podkreślić, że nie jest ono konieczne przy każdym typie zobowiązania. Łącznym kosztem zaciągniętego zobowiązania w skali roku jest RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania.

Wpływ rodzaju rat na koszty kredytu i czasu kredytowania

Warto wiedzieć, że na całkowite koszty kredytu hipotecznego, które ponoszone są przez kredytobiorcę podczas całego okresu spłacania zobowiązania, wpływ mają nie tylko wymienione wcześniej czynniki. Bardzo ważnym aspektem jest również forma spłaty kredytu – raty malejące bądź równe. W przypadku wyboru rat malejących całkowity koszt kredytu będzie niższy niż w przypadku rat stałych. Wynika to z faktu, że odsetki naliczane są od realnego zadłużenia, które wraz z upływem czasu staje się coraz mniejsze. Na zsumowane koszty zaciągnięcia kredytu wpływa także okres spłaty kredytu. Tutaj również panuje prosta zależność – im jest on dłuższy, tym wyższe całkowite koszty spłaty zobowiązania poniesie kredytobiorca.

Co jeszcze ma wpływ na całkowite koszty kredytu?

W zależności od rodzaju kredytu wpływ na jego koszty mogą mieć także inne czynniki. Warto jednak wiedzieć, że w wielu przypadkach banki oprocentowanie oraz dodatkowe opłaty uzależniają od wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Im większe prawdopodobieństwo, że spłaci on kredyt w terminie, tym niższe są całkowite koszty zaciągnięcia zobowiązania. Wpływa na nią szereg czynników, m.in.: wiek kredytobiorcy, jego historia kredytowa, aktualne zadłużenie, dochody, typ umowy zatrudnienia, miejsce zamieszkania etc. Warto wiedzieć, że dodatkowymi kosztami obarczona może być możliwość karencji, czyli zawieszenia spłaty części kapitałowej, jak i wakacji kredytowych. Dodatkowo na opłaty związane z zaciągnięciem zobowiązania wpływ ma cel, na jaki udzielny jest kredyt. W przypadku zobowiązania hipotetycznego ponosi się również opłaty związane z wyceną bądź oszacowaniem wartości nieruchomości, a także podatek od czynności cywilno-prawnych. Warto podkreślić, że do kosztów zaciągnięcia i spłaty tego zobowiązania nie zalicza się opłat notarialnych oraz sądowych, które ponoszone są przez kredytobiorcę. Gdy mowa o kosztach kredytu nie bez znaczenia jest sytuacja gospodarcza kraju, która ma wpływ na wysokość stóp procentowych, a także inflacja, poziom bezrobocia czy konkurencja na rynku kredytów.

2 komentarze

  1. Jak by na to nie patrzeć, koszty kredytu są ogromne. Czasem sobie myślę, że Polska to raj dla banków – prawie każdy bierze tutaj kredyt, bo inaczej się nie da, osobiście nie znam osoby, która kupiłaby mieszkanie za gotówkę. Jakakolwiek marża by nie była, ludzie i tak będą korzystać.

  2. Czy tylko mnie się wydaję, że polskie banki mają najwyższy koszt oprocentowania w kredytach? Ja rozumiem, że każda instytucja chce na nas zarobić, ale czasem te RRSO są mega wysokie. Aż się momentami odechciewa brać kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *