Sygnał świetlny na dachu radiowozu

Pierwszy z nich to pójście do banku, by wziąć zobowiązanie finansowe, by dowiedzieć się od przedstawiciela banku o braku możliwości, z powodu istniejącego już zadłużenia. Zadłużenia, o którym nawet nie wiedziałeś, że jest!…Trzeba też zrobić to na policji, a także napisać odwołanie do banku czy innej firmy pożyczkowej. Dobrze też sprawdzić umowy i porównać podpisy, by udowodnić, że to nie wasz.

podpisywanie umowy

Aby zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, trzeba złożyć w banku specjalną dyspozycję. Za niewykorzystany okres ochrony będzie ci przysługiwał zwrot środków, zgodnie z artykułem 813 Kodeksu cywilnego….Inaczej mówiąc, w przypadku gdy klient rezygnuje z ubezpieczenia kredytu, bank ma prawo zmienić warunki kredytowe, co może wiązać się na przykład z podniesieniem marży. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – co warto wiedzieć?