jak zarządzać finansami osobistymi

Niesystematyczne koszty jak odzież, wizyta u lekarza, prezenty, wyjazd na wakacje, czy remont pochłaniają dużą część naszych domowych finansów, dlatego to istotny punkt podczas sporządzaniu planu i nie wolno o nim zapominać….Dobrze sporządzić finansowy plan, szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków pozwala na racjonalną ocenę z ilu kosztów możemy spróbować zrezygnować, aby zaoszczędzić. Dzieląc domowy budżet na kategorie, zyskujemy szansę na odłożenie określonej kwoty.